Abone Veritabanları (A-Z)

Abone veritabanlarına ulaşmak için aşağıda belirtilen harflere tıklayınız.

AIP (American Institute Of Physics)

Genel fizik, kimyasal fizik, nükleer fizik, fizik-mekanik, jeofizik,matematik, kozmoloji ve ses bilimi konularındaki dergilere tam metin olarak ulaşım sağlanır. Ayrıca konferans tutanakları da mevcuttur.

 APS tarafından yayınlanan fizik ve ilgili disiplinlerdeki 13 dergiye tam metin erişim sağlanır.

Tıp alanında 27 dergi içeren ve kanıta dayalı tıp veritabanıdır.

 Kitaplar, dergiler, tezler, konferanslar, raporlar, standartlar ve seri yayınlar için bibliyografik bilgiler içerir. Ayrıca bazı kaynaklar için tam metin bilgi sağlar. 11.5 milyondan fazla bibliyografik kayıt ve 350.000’den fazla tam metin makaleye ulaşılabilir. Kullanım kılavuzu için tıklayınız.

Kampüs dışından veritabanlarına Proxy ayarlarını yapılandırmadan kolayca erişim sağlar. Platformu kullanabilmek için kendinize tanımlı bir hesap oluşturmalısınız.

Tiyatro oyunları, eleştirel analizler ve performansa yönelik olan Drama Online, 2500’den fazla oyun metnine, Theatreworks tiyatrosunun 360’dan fazla sesli tiyatro oyununa, 150 saatten fazla süreye sahip videolara ve Royal Shakespeare Company’den elde edilen 13 canlı prodüksiyon filmini içeren koleksiyona ulaşmak mümkündür.

Tüm disiplinlerde (Temel bilimler, sosyal ve beşeri bilimler, mühendislik, tıp, yaşam bilimleri, güzel sanatlar) 750’den fazla akadenik yayıncının 178.000’den fazla e-kitabına tam metin olarak erişim sağlanır. Kılavuzları incelemek için tıklayınız.

Tüm disiplinlerdeki akademik kurumlar için tasarlanmış tam metin veri tabanıdır.

Applied Science & Business Periodicals Retrospective, 1913-1983 döneminde yayınlanmış olan 2,000’den fazla yayını indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanındaki temel indekslerden biridir.

EBSCOhost – Applied Science & Technology Index Retrospective

Bu arşiv veri tabanı yenilikçilerin bulgularına ve teknolojinin gelişmesine adına yapılan araştırmalara ışık tutan mükemmel bir referans kaynağıdır.1,400’den fazla süreli yayındaki 3 milyonun üzerinde makale barındıran Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913- 1983, aynı zamanda kitap incelemelerini özetleri ile indekslerken, Industrial Arts Index (1913-1957) tam dosyalarını da içerir.

İşletme, iktisat, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi konularında
kapsamlı veri tabanıdır.

Hastalıklar hakkında kanıta dayalı bilgi veren veri tabanıdır.

Birçoğu hakemli olmak üzere 700’den fazla çok-kültürlü / Etnik, eğitim, din eğitimi,eğitimde bilgisayarlar, Fen ve matematik, hükümet fonları, kütüphanecilik, literatür standartları, okul öncesi eğitim, okul yönetimi, orta öğretim, sanat dalları, sosyal çalışmalar, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, yetişkin eğitimi, yüksek öğrenim v.b. yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek 835,000’den fazla kayıt sunar.

Sosyal, beşeri, ahlak, toplum ve bununla ilgili konularda araştırmacılar için temel bir veritabanı olup yaklaşık 1200 dergi, 1.300.000 alıntı ve 240.000 kitap eleştirisi ile geniş çaplı hakemli içeriği kapsamlı bir şekilde sunmaktadır.

Sosyal ve beşeri bilimler alanında önemli dergileri indeksleyen bu kaliteli referans aracının içeriği 1900’lerin başına kadar uzanır ve içerisinde yaklaşık bir milyon kayıt bulunur.

Mühendislik, sağlık, eğitim, kütüphanecilik, turizm, kamu yönetimi, muhasebe, ekonomi,pazarlama ve çevre konularında 311 e-dergiye ulaşabilirsiniz.

Amerikan hukuk sistemi ağırlıkta olmak üzere,2000’den fazla hukuk dergisine, mahkeme kayıtlarına, uluslararası anlaşmalar ve sözleşmeler ile yüksek mahkeme kararlarına ulaşmak mümkündür.

   Hiperkitap tam metin veritabanında; bilgisayar, çevre bilimleri, edebiyat, eğitim,ekonomi ve finans, işletme ve yönetim, müzik, politika ve uluslararası ilişkiler, astronomi, kimya, fizik, matematik, istatistik, enerji, hukuk, psikoloji, güzel sanatlar, kütüphanecilik, medya ve iletişim, kültür, mühendislik, sosyoloji, tarih, tarım, tıp,spor, seyahat ve turizm gibi konularda 15.500 kitabı bulunmaktadır.

Hiperkitap kullanım kılavuzu için tıklayınız.

  Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararları, T.C. Mevzuatı, Kanun tasarıları, Hukuk bibliyografyası, T.C. Resm Gazete, Örnek dilekçe ve sözleşmeler, hukuk sözlüğü ve yeni hukuk yayınları ile ilgili duyurulara erişim sağlanır.

Tanıtım ve kullanıcı kılavuzu için tıklayınız.

    Elektrik, elektronik, bilgisayar, bilgi teknolojileri, fizik ve ilgili diğer alanlarda, 413 dergi, 1220 konferans bildirisi ve 3341 IEEE standardı bulunmaktadır.

InCites

Bilimsel yayınlardaki performansı esas alan InCites sistemi, bilimsel ve akademik amaçlarla kullanılan değerlendirme sistemidir. Yönetici ve akademisyenlere verimliliklerini ölçme ve karşılaştırma yapma imkânı sunan profesyonel uluslararası performans inceleme sistemidir.

InCites ile ilgili detaylı bilgi ve eğitimler için tıklayınız.

  Fizik, biyomedikal, malzeme, elektrik, makine ve bilgisayar mühendisliği konularında, 1874’den günümüze yayınlanmış 70 dergiye tam metin erişim sağlanır.

  Sanat ve Mimarlık, İstatistik, Hukuk, Felsefe ve Psikoloji, Eğitim, Dil ve Edebiyat, Bilim ve Teknoloji, Sosyoloji ve Antropoloji, Tarih ve Arkeoloji, Uluslararası ilişkiler ve Politika konularında uluslararası düzeyde yayınlanmış 3938 Dergi 2154 rapor içermektedir.

   1940 yılından günümüze kadar uzanan matematikle ilgili yayınlara ait eleştiri, atıf ve bibliyografik bilgi veren veritabanıdır. Bazı dergilere tam metin erişim sağlanmaktadır.

   Mendeley, araştırmalarınızı organize etmeye, aynı alanda çalışan diğer araştırmacılarla
işbirliği yapmanıza ve yeni araştırmaları keşfetmenize olanak tanıyan, alıntı ve kaynakça oluşturabileceğiniz bir referans yönetim aracıdır.

Mendeley eğitim seminerine ulaşmak için tıklayınız.

  Tıp ve sağlık konularında impakt faktörü yüksek hakemli ve güncel 519 klinik dergilerine tam metin erişim sağlanır. Eğitim içerikli sunum ve binlerce görsel multimedya (video, vb.) koleksiyonlarına ayrıca erişim imkanı vardır.

OVİD eğitim materyalleri için tıklayınız.

PNAS (Proceedings of The National Academy of Sciences)

1914 yılında itibaren, biyolojik, fiziksel ve soysal bilimler alanında bilimsel seri yayınlardan oluşan ve akademik düzeyde olan, araştırma raporları, yorumlar, eleştiriler, görüş açıları, konferansları v.b. faaliyetler yayınlanmaktadır.

   ProQuest Central en geniş multidisipliner tam metin veritabanıdır. 160’ın üzerinde konunun kapsandığı ProQuest’in en çok kullanılan 39 veritabanını içermektedir. Beşeri Bilimler, Sanat, Kültür, Edebiyat, Felsefe, Din, Tarih ve Performans Sanatları başlıklarında 1.000’in üzerinde yayını kapsamaktadır. Ayrıca 1.000’in üzerinde uluslararası gazeteye erişim sağlanmaktadır.

Kılavuza erişmek için tıklayınız.

     Multi-disipliner alanda doktora ve master tezlerini kapsamaktadır. 1997 yılından itibaren yayınlanmış yaklaşık 1.5 Milyon doktora ve master tezlerine tam metin ve PDF formatında erişim imkanı sağlanır. Her yıl 1.000’den fazla seçkin akademik kuruma ait yaklaşık 120.000’den fazla yeni tez platforma eklenmektedir.

Kullanım kılavuzu için tıklayınız.

Scopus; Bilim,Teknoloji,Tıp,Sosyal bilimler,Sanat ve Beşeri bilimler alanlarındaki dergiler,kitaplar ve konferans raporlarının özet ve atıf veritabanıdır. Scopus, araştırmaların takibi,analizi ve görselleştirilmesi için akıllı araçlar içermektedir.Scopus içeriği : –Özetler, web sayfaları ve patent bilgisi olmak üzere 49 milyon kayıt. –5.00 ayrı yayıncıdan sağlanan 22.000’in üzerinde hakemli dergi ve bilimsel yayın. –5.3 milyon konferans bildirisi. — 5.00’in üzerinde kitap.

Scopus eğitim kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

    1130 dergi, 305.432 makale ve 6.039.145 atıfın yer aldığı bir atıf dizini ve sosyal bilimler veritabanıdır. Akademisyenler kendilerine yapılan atıfları bulabildikleri gibi herhangi bir makalenin detayları kısmında o makaleye yapılan atıfları da görebilmektedirler. SOBİAD aynı zamanda 100.000’den fazla makalenin PDF’leri ile birlikte indekslendiği bir veritabanıdır.

2007 yılında satın alınan kitaplara erişebilirsiniz.

 2296 dergiye tam metin erişim sağlanmaktadır. 1997’den günümüze disiplinlerarası bir veritabanıdır. Ayrıca; 483 adet dergiye de açık erişim yoluyla ulaşmak mümkündür.

   Nature veritabanı, 1-Nature+Nature  Methods+Nature Protocols; 2- Academic Journals; 3-Palgrave Macmillan Journals koleksiyonlarında bulunan ve tüm disiplinleri kap sayan 133 dergiye tam metin ulaşım imkanı sunmaktadır.

   Kütüphanemiz web sayfasında bulunan veritabanlarını ve kütüphane kataloğunu tek bir arayüzden taramayı sağlayan birleştirilmiş arama motorudur. Kullanıcı kılavuzu için tıklayınız.

Çok disiplinli tam metin veritabanıdır ve 2187 dergiye erişim sağlamaktadır.

Kimya alanında Thieme   dergilerine tam metin olarak erişim sağlanır. Dergi sayısı 5’tir.

Türk Standartları Enstitüsü’nce kabul edilen ve abone olduğumuz standartlara kütüphane aracılığı ile ulaşmak mümkündür.  Detaylı bilgi için tıklayınız.

 Kanıta dayalı klinik bilgilerle donattılmış olan Up to Date ; doktorlar tarafından hastalık teşhisinde bulunulması, tedavi planı hazırlanması ve klinik bilgilerin hızlı ve etkin şekilde paylaşılmasına olanak verecek şekilde tasarlanmıştır.

Kullanım kılavuzları için tıklayınız.

21,200’den fazla dünya çapında yayınlanmış  hakemli, yüksek kaliteli akademik dergiyi kapsar.

(Açık erişim dergiler dahil) 250’den fazla bilim, sosyal bilimler, sanat & insani bilimlerde disipline sahiptir. Konferans bildirileri  ve kitap verileri de erişilebilirdir.

Web of Science,  fen Bilimleri, sosyal bilimler, sanat ve insani bilimleri konu alan dergileri ve konferans bildirilerini düzenli olarak tarayarak araştırma alanınızla en ilgili ve prestijli yayınlara ulaşmanızı sağlar. Araştırma alanınızda yayın üreten uzman araştırmacıların çalışmalarındaki referans bilgilerini ve konu ilişkilerini kullanarak birbiriyle ilgili tüm kayıtlara linkler verir.

Erişiminiz kapsamında olan Indeksler;

Dergi Indeksleri

Science Citation Index Expanded (SCIE):

   Tıp, doğal ve uygulamalı bilimler

Social Sciences Citation Index (SSCI):

   Sosyal bilimler

Arts and Humanities Citation Index (AHCI):

   Sanat ve insani bilimler

Emerging Sources Citation Index (ESCI):

   Tüm disiplinler

Kitap Indeksleri

Book Citation Index (BKCI):

   Tüm disiplinler

Konferans Bildirileri

Conference Proceedings Citation Index (CPCI)

   Tüm disiplinler

Web of Science sayfasına ulaşmak için tıklayınız.
WoS ile ilgili detaylı bilgi ve eğitimler için https://www.youtube.com/user/WoSTraining adresine tıklayınız.

Web Of Science Atıf Veri Tabanlarında (SCI, SSCI, AHCI) İndekslenmekte Olan Türkiye Adresli  Dergiler listesine ulaşmak içintıklayınız.

Wiley Online Library 1997’den günümüze tüm disiplinlerde 1508 dergiye erişim imkanı vermektedir.