YERLEŞİM PLANI

Zemin Kat: Bilgi Kaynakları Arşivi , Cilt ve Onarım Servisi, Dayanıklı Taşınırlar Ambarı, Tüketim Malzemeleri Ambarı

Giriş Katı: Süreli Yayınlar Salonu,Serbest Okuma ve Çalışma Salonu, İnternet Salonu, Toplantı Salonu, Görsel İşitsel Kaynaklar Bölümü, Ödünç Verme Servisi, Katalog Tarama Terminalleri, Fotokopi, Kafetarya, Kataloglama ve Sınıflandırma Servisi, Sağlama Servisi, Daire Başkanlığı ve Bürolar bulunmaktadır

1.Kat: Dil ve Edebiyat Okuma Salonu,  Mustafa Muhtar Karahanoğlu Okumu Salonu, Z. Fahri Fındıkoğlu Okuma Salonu

2.Kat: Rıfkı Salim Burçak Okuma Salonu, M. Seyfettin Özege Nadir Eserler Salonu