DANIŞMA

Kütüphane kullanıcılarının kütüphane koleksiyonuna yönelik her türlü sorularına cevap vermek ve kütüphane kullanıcılarının kütüphane koleksiyonundan en yüksek düzeyde yararlanmalarını sağlamak için verilen danışmanlık hizmetleridir.

                                                                                                DANIŞMA TELEFONLARI

Ödünç Verme: 0 442 231 27 85

KİTS, TÜBESS:0 442 231 12 37

Veritabanları: 0 442 231 37 14

TSE: 0442 231 12 37

Kataloglama: 0 442 231 12 45

Danışma Hizmetleri: 0 442 231 12 38

Nadir Eserler: 0 442 231 12 41

Ithenticate: 0442 231 12 37

Turnitin: 0442 231 12 37