TARİHÇE

TARİHÇE

Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla 1958 yılında “Kütüphane Müdürlüğü” adıyla kurulmuştur. 1970 yılından itibaren de Atatürk Üniversitesi kampüsünde bulunan 7350 m2 kullanım alanına sahip, 600 kullanıcı kapasiteli binasında hizmet vermeye devam etmiştir.

Son yıllarda iki yeni ek binanın (Çalışma Salonu) hizmete başlamasıyla birlikte aynı anda 2560 kişilik kullanım alanına sahip olmuştur.

Merkez Kütüphane öncelikle üniversitemiz öğrencileri ile Akademik ve İdari personeline hizmet vermektedir. Ayrıca üniversite dışından araştırmacıların bilgi ihtiyaçları da karşılanmaktadır.

Kütüphanede “Yordam” otomasyon sistemi kullanılmakta ve bilgi kaynakları “LC” sınıflama sistemine göre ve açık raf uygulamasıyla hizmete sunulmuştur.

Kütüphane koleksiyonunda 209.000 adet basılı kitap; bu kitaplar içinde 45.000 adet basılı eski eser koleksiyonu (Seyfettin Özege Koleksiyonu) ; 4.500 başlıkta basılı dergi; 16.500 adet e-tez (Yüksek Lisans, Doktora); 60.000 civarı e-dergi, 300.000 civarı e-kitap, 4.500.000 yabancı e-tez bulunmaktadır. 45.000 basılı eski eser, dijitalleştirilerek açık erişeme sunulmuştur.

Merkez Kütüphane koleksiyonunda bulunmayan bilgi kaynakları için “Kütüphaneler Arası İşbirliği” yoluyla diğer üniversite kütüphanelerinden ödünç kitap istenerek kullanıcıların ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Atatürk Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığındaki hizmetler 24.05.2017 tarihinde Atatürk Üniversitesi Senatosunda kabul edilen “Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yönergesi” doğrultusunda devam etmektedir.