İLETİŞİM – PERSONEL

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Atatürk Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı/Erzurum
Elektronik Posta: kutuphane@atauni.edu.tr