TÜBİTAK – WILEY AÇIK ERİŞİM ANLAŞMASI KAPSAMINDA DUYURU !!!

Geçtiğimiz dönem içinde bilgilendirmesi yapıldığı gibi, Wiley yayınevine ait Altın Açık Erişim Dergiler (tüm makaleler açık erişimli olarak yayımlanır ve APC bedeli ödeme zorunluluğu vardır) ile Hibrit Açık Erişim Dergilerin (APC bedeli ödenirse makale açık erişimli yayımlanır,  APC bedeli ödenmez ise makale kapalı yayımlanır) makale değerlendirme süreçleri birbirinden farklılık göstermektedir:

Altın Açık Erişim (AE) bir dergiye makale gönderildiğinde (submission); yazarın istemesi halinde, ilgili makale TÜBİTAK – Wiley AE Anlaşması kapsamında ULAKBİM hesabına düşer ve AE yayımlanması için onay verme/vermeme süreci tamamlanır. Başvurusu yapılan bir makale için, söz konusu anlaşma kapsamında ULAKBİM tarafından AE yayımlanmasına onay verilsin ya da verilmesin, ilgili makale editör değerlendirmesine gider, eğer makale kabul edilirse; ULAKBİM tarafından AE onayı verilmiş ise APC bedeli TÜBİTAK tarafından ödenir, eğer AE onayı verilmemiş ise APC ücreti yazar ya da başka bir fon sağlayıcı kişi/kurum tarafından ödenir.

Hibrit bir dergiye makale gönderildiğinde; editör değerlendirmesinden sonra yayına kabul edilen makaleler, yazarın istemesi halinde, AE yayımlanmasına yönelik onay işlemi için ULAKBİM hesabına düşer. ULAKBİM tarafından AE onayı verilirse, APC bedeli ULAKBM tarafından ödenir ve makale AE olarak yayımlanır. Eğer, ULAKBİM tarafından AE onayı verilmez ise APC ücreti yazar ya da başka bir fon sağlayıcı kişi/kurum tarafından ödenirse AE olarak yayımlanır, aksi taktirde makale kapalı olarak yayımlanır.

Dergilerin işleyişi hakkında kısa bilgi verdikten sonra TÜBİTAK – Wiley AE Makale Yayımlama Anlaşması hakkında güncel durumumuz hakkında bilgi vermekte de fayda var. 2023 yılı kotamız dolmuş durumda olduğu için Altın Açık Erişim dergilere makale gönderen yazarlar Update 1 January 2024: The Wiley-TÜBİTAK open access publishing agreement is currently closed. During this period the open access publishing fee will not be covered by the agreement. However, OA funding via the agreement will become available again once it restarts later in the year. For more information, contact the open access team at your institution” şeklinde bir bilgilendirme alıyor. 2023 yılının son aylarında AE onayı verilen ve değerlendirilmesi için editörlüklere gönderilen Altın Açık Erişim Dergilerdeki makalelerin editör değerlendirme işlemleri halihazırda devam ettiği için 2024 yılı Açık Erişim Makale Gönderme Hesabımız teknik olarak açılamamaktadır. 2023 hesabının kapatılması ve 2024 hesabının aktif hale getirilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. En kısa sürede sürecin tamamlanarak 2024 hesabının aktif hale getirilmesi sağlanacaktır.  

Bu geçiş döneminde, Altın Açık Erişim Dergilere gönderilecek makalelerin bekletilmesi, ya da makalenin Hibrit Açık Erişim Dergiye gönderilmesini öneririz.

2024 yılı hesabı aktif hale gelince EKUAL-eListesi üzerinden kütüphanelere duyuru yapılacaktır. Kurum içindeki araştırmacılarınızın güncel durum hakkında bilgilendirilmesi önem arzetmektedir. 

Saygılarımızla. 

WILEY AE ANLAŞMASI HAKKINDA HATIRLATMALAR VE BİLGİLENDİRME NOTLARI

31.12.2024 TARİHİNE KADAR WILEYDE AÇIK ERİŞİM İÇİN FONLANAN DERGİ LİSTESİ