COVID-19 salgını ve koronavirüsler ile ilgili yapılacak araştırmaları desteklemek amacıyla Brill Yayınevi, halk sağlığı, uzaktan eğitim, kriz araştırması gibi konularda kitapları ve makaleleri erişime açmıştır.

Erişim Adresi: https://www2.brill.com/COVID-19_Collection

KONULARA GÖRE IÇERIK:

 Epidemics and crisis research past and present (Geçmişte ve günümüzde salgın hastalıklar ve kriz araştırmaları)

Erişim Bağlantısı: https://www2.brill.com/COVID-19_Collection#Epidemics

 Strategies for containment  ( Sınırlama stratejileri )

Erişim Bağlantısı: https://www2.brill.com/COVID-19_Collection#Strategies

 Building solidarity and resilience in times of crisis [4] (Kriz zamanlarında dayanışma ve dayanıklılık oluşturmak )

Erişim Bağlantısı:  https://www2.brill.com/COVID-19_Collection#Building

 Home-schooling and distance learning [5] (Evde eğitim ve uzaktan eğitim )

Erişim Bağlantısı:  https://www2.brill.com/COVID-19_Collection#Home