BMJ Learning Covid-19 yoğun bakım hızlı kılavuzunda yeni bir e-öğrenme modülü yayınladı.

CPD e-öğrenme modülü, yetişkinlerde yoğun bakım konusunda NICE koronavirüs hastalığı (covid-19) hızlı kılavuzunun ana hatlarını çizmektedir.

Yetişkinlerde  yoğun bakım önerilerini destekleyecek kaynaklar ve anahtar öğrenme noktalarını göstermek için hasta senaryoları mevcuttur.

Erişim için:
https://learning.bmj.com/learning/module-intro/covid-19-nice-guidelines.html?moduleId=10065100

  *   Olası koronavirüs hastalığı olan hastaları hastaneye kabul ederken yapılacaklar
  *   Yoğun bakıma kabul için hangi hasta gruplarını dikkate almalı?
  *   Yoğun bakım tedavisine ne zaman başlamalı, gözden geçirmeli ve durdurulmalı
  *   Yoğun bakım tedavisi sırasında klinik karar vermede temel ilkeler
  *   Telefonla danışmanlık, hastaneler içinde veya arasında kaynakların koordinasyonu ve hastanenizdeki kritik bakım iş yükünün yönetilmesine yardımcı olabilecek hizmet organizasyonunun temel yönleri