Education Source Veri tabanı Deneme Erişimine Açılmıştır.

Erişim Tarihleri: 22.02.2021-01.05.2021

Erişim Adresi https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=eue

Eğitim Fakülteleri için özel olarak tasarlanan Education Source veri tabanı, dünyanın en prestijli ve hakemli eğitim dergileri koleksiyonunu sunmaktadır ve eğitim fakültelerindeki tüm araştırmacılar için birincil danışma kaynağıdır. Arşiv kapsamı 1880’lere kadar uzanan bu eşsiz veri tabanı binlerce dergiye tam metin erişim sağlamaktadır. Education Source veri tabanı, kullanıcılarınızın araştırmalarına değer katacak kitap, dergi, konferans bildirisi, kitap eleştirisi gibi çok çeşitli formatlarda birçok kaynağa erişim sağlamaktadır.

İçeriğinde;

  • 900’den fazla aktif, açık erişim olmayan tam metin dergi
  • 3.500’den fazla dergi için indeks ve özet bilgisi
  • 530’dan fazla tam metin kitap ve monografi
  • 3.300’den fazla eğitim ile ilgili konferans bildirisi
  • ERIC’te indekslenen birçok makaleye tam metin erişim
  • Kitap eleştirilerini de içeren 6,8 milyondan fazla makale kaydı,
  • 1880’e dayanan içerik,

Türkiye kaynaklı eğitim bilimleri dergilerinin de içerisinde bulunduğu onlarca farklı ülkeden sağlanan kaynaklar

Detaylı Bilgi: